Sản phẩm Unique Selling Point của SEOMETRICS


  • DIGITAL WEBSITE DESIGN

  • DỊCH VỤ SEO CHUYÊN NGHIỆP

  • QUẢNG CÁO GOOGLE ADS

SEOMETRICS Panel

Nền tảng quản trị và tối ưu SEO hàng đầu Việt Nam

Quy trình dịch vụ làm SEO của SEOMETRICS có 9 bước


  • CÓ DANH SÁCH TỪ KHOÁ

1. Nhận danh sách từ khoá của khách hàng

2. Phân tích mức độ tìm kiếm bao gồm số lượng tìm kiếm, độ cạnh tranh

3. Khách hàng lựa chọn từ những từ khoá phù hợp

4. Chốt danh sách từ khoá

5. Báo giá cho khách hàng

6. Yêu cầu tối ưu website phục vụ SEO

7. Chốt hợp đồng và tiến độ thanh toán

8. Bắt đầu làm SEO theo plan tối thiểu 6 tháng

9. Theo dõi và báo cáo cho khách hàng

  • CHƯA CÓ DANH SÁCH TỪ KHOÁ

1. Khách hàng cung cấp website

2. Phân tích ra danh sách từ khoá cho khách hàng

3. Khách hàng lựa chọn những từ khoá phù hợp

4. Chốt danh sách từ khoá

5. Báo giá cho khách hàng

6. Yêu cầu tối ưu website phục vụ SEO

7. Chốt hợp đồng và tiến độ thanh toán

8. Bắt đầu làm SEO theo plan tối thiểu 6 tháng

9. Theo dõi và báo cáo cho khách hàng

  • TƯ VẤN WEBSITE VÀ TỪ KHOÁ

- Tư vấn giao diện UI và tình năng của website

- Tư vấn trải nghiệm người dùng UX của website

- Tư vấn và kiểm tra code chuẩn SEO của website

- Thẩm định website theo tiêu chuẩn của SEOMETRICS

- Tư vấn ứng dụng Digital Marketing cho website

- Tư vấn ứng dụng Inbound Marketing cho website